சிவனெ பேசு Category

ஆத்ம ஆறு

Mano-Buddhy-Ahangkaara Cittaani NaahamNa Ca Shrotra-Jihve Na Ca Ghraanna-Netre |Na Ca Vyoma Bhuumir-Na Tejo Na VaayuhCid-Aananda-Ruupah Shivo[a-A]ham Shivo[a-A]ham ||1|| Meaning:  I am not mind, nor intellect, nor ego, nor the reflections of inner self. I am not the five senses. I am beyond that. I am not the ether, nor the earth, nor the fire, nor the […]

Read More

Soul Search

உயிர் உயிரிடம் பெறுகிறது அறிவை உயிர் உயிரிடம் பெறுகிறது புத்தகத்தில் அல்ல சொல்வழக்கில் அல்ல இந்த புதிரான அறிவு மனமடங்கி தோன்றும் தெளிவு இது இதயத்தின் ஒளிர்வு No guru, no book or scripture, can give you self-knowledge: it comes when you are aware of yourself in relationship.

Read More

Sivogam

ஒவ்வொரு வினாவும் சிவனாக ஒவ்வொரு அடியும் சிவனடி சேர He is the answer for every question and the direction for every step of yours in this life.

Read More

சுயரூபம்

கணத்த மார்பும் நீண்ட கூந்தலும் பெண் ரூபம் மீசையும் தாடியும் ஆண் ரூபம் ஆனால், இடையே வட்டமிடும் சுய ரூபம் ஆணோ இல்லை பெண்ணோ ஓ ராமநாதா

Read More

ஒன்றாக நன்றாக

பஞ்சபூதங்களும் ஒன்றாக சந்திரசூரியரும்  உனதாக ஓ நந்திவாசனே உலகங்கள் நிரப்பிய உன்னைக் கண்டேன் மலைத்தேன் இனி யாரை காயப்படுத்துவேன் ஏன் ராமநாதா    

Read More

அவன் வழிதனில்

தேனீயின் வழிதனில் வாசனை மலர்கள் ஓட கண்டேன் என்ன ஒரு அதிசயம் இதயத்தின் வழிதனில் புத்தி ஓட கண்டேன் கடவுளின்  வழிதனில் ஆலயம் ஓட கண்டேன்

Read More

The Men

ஒருமுறை என்னிடம் காண்பிப்பாயா அந்த மனிதனை கண்களின் வீரத்தை அறுத்தெறிந்தவன் இதயத்தின் சாரத்தை வறுத்தெறிந்தவன் மற்றும் உலகின் ஆரம்பத்தை கற்றறிந்தவன் என் குகை ஈசனே  

Read More

Symbol

ஓடும் நதி அனைத்தும் கால்களே எரியும் நெருப்பு அனைத்தும் வாய்களே வீசும் காற்று அனைத்தும் கைகளே ஆம் குகை ஈசனே உன் மக்களுக்கு அங்கம் எல்லாம் லிங்கமே அருவான பரம்பொருளையே ‘சிவம்’ எனும் சொல் குறிக்கின்றது. சம்ஸ்கிருத மொழியில் ‘லிங்கம்’ என்பதன் பொருள் ‘அடையாளம்’ என்பதாகும்.  எனவே ‘சிவலிங்கம்’ என்பது அருவுருவாய் பரம்பொருளைக் காட்டுவது.  அருவான பரம்பொருள் உண்மையை, படிப்படியாக உணருவதற்கான பாதையே.

Read More

Temple of Body

முழு ஆலயமும் இவ்வுடலில் இருக்க மற்றொன்றின் தேவை இங்கு எதற்க்கு யாரும் கேட்கவில்லை அவ்விரண்டை குகை ஈசனே நீ கல் என்றால் நான் யார்?    

Read More

மாயை மறைந்திட

உடல் மண் உயிர் வான் எதை நான் அடைவேன் கோமானே, எதற்க்கு, எப்படி உன்னை நினைக்கவே என் மாயையை நீக்கிடு வெண்மல்லிகை கோமானே

Read More