தேவையின் தேவையாய்

தேவை தேவையுற

நட்பாய்  பாசமாய்

காதலாய் கருணையாய்

சேயாய் உடன்பிறப்பாய்

தாயாய் தந்தையாய்

ஏன் கடவுளும் ஆவாய்

தேவையற நீ யாரோ

கமல்கூற்று

சமூகவலைதளம் சமூகwarகளமாக மாற

மூட வாதிகள் அரசு வியாதிகள் அவைகூற

ரசிக பெருமான் அம்மான் அறைகூற

சமூகம் சுமுகமாக அறன் கூறுமா?

 

yet to name

இறுக பிடிக்காதே உறுதியாய் இழப்பாய்

திரையை மூடாதே முடிவாய் இருப்பாய்

இங்கு தருணத்தே எல்லோருமாய் சொர்கமாய்

விட்டு செல்லாதே இவ்வாராய் அழிப்பாய்

நெஞ்சினிலே

உன் ஒளியில் காதல் அறிந்தேன்

உன் அழகில் கவிதை அறிந்தேன்

யாரும் அறியா

உன் நடனத்தை நெஞ்சினிலே நான் அறிந்தேன்

அக்காட்சியே  இக்கலையானது

தாலாட்டு

வானத்தின் தாலாட்டில் காற்று கண்ணுறங்க

ஆகாயம் தூங்கிவிழ

முடிவிலி வான் மடி உறிஞ்சிருக்க

மௌனமாய் வானிருக்க

தாலாட்டு நிறைவுற்றது

இல்லாமல் இருக்கிறான் ஈசன்

தீரனே

தோல்வியை வென்றிட்ட வீரனே

தேவைகளை எவ்வாறு தோற்க்கடித்தாய்

கற்றுக் கொடு

அவர்கள்  பைத்தியமாக

அவர்கள் சோகமாக

அவர்கள் இரண்டும் இரெண்டென கூட்ட

அவர்கள் நானாக

அவர்கள் நீயாக

அவர்கள் நம் தேவையாக

அவர்கள் சிரிக்க

அவர்கள் கதறி அழ

அவர்கள் செத்து மடிய

கற்றுக் கொடு

 

One of the Few (Waters)

When you’re one of the few to land on your feet
What do you do to make ends meet?
Teach.
Make them mad, make them sad, make them add two and two.
Make them me, make them you, make them do what you want them to.
Make them laugh, make them cry, make them lie down and die.

The Final Cut – is the twelfth studio album by the English progressive rock band Pink Floyd, released on 21 March 1983.

தீ கவிதை

உன் காதலால் என் இதயத்தில் பரவிய தீ

உன் காதல் ஒழிய மற்றனைத்தும் ஒழித்தது தீ

கற்ற காரணங்களும் புத்தகங்களும் கிடப்பில் இட்ட தீ

என்னுள் பரவிய கவிதை தீ

 

Soul Search

உயிர் உயிரிடம் பெறுகிறது

அறிவை உயிர் உயிரிடம் பெறுகிறது

புத்தகத்தில் அல்ல

சொல்வழக்கில் அல்ல

இந்த புதிரான அறிவு

மனமடங்கி தோன்றும் தெளிவு

இது இதயத்தின் ஒளிர்வு

No guru, no book or scripture,

can give you self-knowledge:

it comes when you are aware

of yourself in relationship.

Sivogam

ஒவ்வொரு வினாவும் சிவனாக

ஒவ்வொரு அடியும் சிவனடி சேர

He is the answer for every question and the direction for every step of yours in this life.

சுயரூபம்

கணத்த மார்பும் நீண்ட கூந்தலும் பெண் ரூபம்

மீசையும் தாடியும் ஆண் ரூபம்

ஆனால், இடையே வட்டமிடும் சுய ரூபம்

ஆணோ இல்லை பெண்ணோ

ஓ ராமநாதா