நெஞ்சினிலே

உன் ஒளியில் காதல் அறிந்தேன்

உன் அழகில் கவிதை அறிந்தேன்

யாரும் அறியா

உன் நடனத்தை நெஞ்சினிலே நான் அறிந்தேன்

அக்காட்சியே  இக்கலையானது

தாலாட்டு

வானத்தின் தாலாட்டில் காற்று கண்ணுறங்க

ஆகாயம் தூங்கிவிழ

முடிவிலி வான் மடி உறிஞ்சிருக்க

மௌனமாய் வானிருக்க

தாலாட்டு நிறைவுற்றது

இல்லாமல் இருக்கிறான் ஈசன்

தீரனே

தோல்வியை வென்றிட்ட வீரனே

தேவைகளை எவ்வாறு தோற்க்கடித்தாய்

கற்றுக் கொடு

அவர்கள்  பைத்தியமாக

அவர்கள் சோகமாக

அவர்கள் இரண்டும் இரெண்டென கூட்ட

அவர்கள் நானாக

அவர்கள் நீயாக

அவர்கள் நம் தேவையாக

அவர்கள் சிரிக்க

அவர்கள் கதறி அழ

அவர்கள் செத்து மடிய

கற்றுக் கொடு

 

One of the Few (Waters)

When you’re one of the few to land on your feet
What do you do to make ends meet?
Teach.
Make them mad, make them sad, make them add two and two.
Make them me, make them you, make them do what you want them to.
Make them laugh, make them cry, make them lie down and die.

The Final Cut – is the twelfth studio album by the English progressive rock band Pink Floyd, released on 21 March 1983.

தீ கவிதை

உன் காதலால் என் இதயத்தில் பரவிய தீ

உன் காதல் ஒழிய மற்றனைத்தும் ஒழித்தது தீ

கற்ற காரணங்களும் புத்தகங்களும் கிடப்பில் இட்ட தீ

என்னுள் பரவிய கவிதை தீ

 

Soul Search

உயிர் உயிரிடம் பெறுகிறது

அறிவை உயிர் உயிரிடம் பெறுகிறது

புத்தகத்தில் அல்ல

சொல்வழக்கில் அல்ல

இந்த புதிரான அறிவு

மனமடங்கி தோன்றும் தெளிவு

இது இதயத்தின் ஒளிர்வு

Sivogam

ஒவ்வொரு வினாவும் சிவனாக

ஒவ்வொரு அடியும் சிவனடி சேர

He is the answer for every question and the direction for every step of yours in this life.

சுயரூபம்

கணத்த மார்பும் நீண்ட கூந்தலும் பெண் ரூபம்

மீசையும் தாடியும் ஆண் ரூபம்

ஆனால், இடையே வட்டமிடும் சுய ரூபம்

ஆணோ இல்லை பெண்ணோ

ஓ ராமநாதா

ஒன்றாக நன்றாக

பஞ்சபூதங்களும் ஒன்றாக

சந்திரசூரியரும்  உனதாக

ஓ நந்திவாசனே

உலகங்கள் நிரப்பிய உன்னைக் கண்டேன்

மலைத்தேன்

இனி யாரை காயப்படுத்துவேன்

ஏன் ராமநாதா

 

 

அவன் வழிதனில்

தேனீயின் வழிதனில் வாசனை மலர்கள் ஓட கண்டேன்

என்ன ஒரு அதிசயம்

இதயத்தின் வழிதனில் புத்தி ஓட கண்டேன்

கடவுளின்  வழிதனில் ஆலயம் ஓட கண்டேன்

The Men

ஒருமுறை என்னிடம் காண்பிப்பாயா

அந்த மனிதனை

கண்களின் வீரத்தை அறுத்தெறிந்தவன்

இதயத்தின் சாரத்தை வறுத்தெறிந்தவன்

மற்றும் உலகின் ஆரம்பத்தை கற்றறிந்தவன்

என் குகை ஈசனே