சிவனே போற்றி

கூடிய நரையும் குன்றிய தேகமும்

உடைந்த பற்களும் வளைந்த முதுகும்

யார் என கேட்கும்  முன்

ஊர் உதவி நாடும் முன்

காலம் உருவத்தை கரைக்கும் முன்

நாடிடு தேடிடு வழிபடு சிவனை

1 Comments on “சிவனே போற்றி”

 1. கவி காளமேகம் பாடிய பாடல் ,

  முக்காலுக் கேகாமுன் முன்னரையில் வீழாமுன்
  அக்கால ரைக்கால்கண் டஞ்சாமுன் – விக்கி
  இருமாமுன் மாகாணிக் கேகாமுன் கச்சி
  ஒரு மாவின் கீழரையின் றோது.

  திருக்குற்றால ஆலயச் சுவரில் எழுதப்பட்ட பட்டினத்தார் பாடல்.

  “காலன் வரும்முன்னே கண்பஞ் சடைமுன்னே
  பாலுன் கடைவாய்ப் படுமுன்னே – மேல்விழுந்து
  உற்றார் அழுமுன்னே ஊரார் சுடுமுன்னே
  குற்றாலத் தானை நினை“

  அதே பொருள் கொண்ட பாடல்கள் .

  Source: http://oomaikkanavugal.blogspot.com/2014/09/blog-post_26.html#at_pco=smlwn-1.0&at_si=59627a5a23550072&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s